Basisstudiedag fysiotherapie en duizeligheid

U bevindt zich hier: Home | Scholing | Basisstudiedag fysiotherapie en duizeligheid

Basisstudiedag fysiotherapie en duizeligheid

De 16e basisstudiedag “fysiotherapie en duizeligheid” vond plaats op 22 november 2018 en werd georganiseerd door het Kenniscentrum Duizeligheid in Gelre ziekenhuizen locatie Apeldoorn. I.v.m. de grote belangstelling worden in 2019 wederom drie dagen op de donderdagen georganiseerd. Donderdag 11 april, 10 oktober en 21 november. Toekenning geschiedt op basis van inschrijving. Duizeligheid is een hinderlijke klacht die kan leiden tot vermindering van kwaliteit van leven en werkverzuim. De laatste decennia is duidelijk geworden dat veel vormen van duizeligheid heel goed te behandelen zijn. Zo is bijvoorbeeld benigne paroxysmale positieduizeligheid te behandelen met canalith repositiemanoeuvres, terwijl het herstel na vestibulaire uitval bespoedigd kan worden met specifieke fysio - en oefentherapie.

Patiënten met duizeligheidklachten worden in toenemende mate verwezen naar de fysiotherapeut en oefentherapeut.

 

Duizeligheid is een klacht waar zowel huisartsen als medisch specialisten veelvuldig mee worden geconfronteerd. Huisartsen zien per jaar per duizend patiënten 27 patiënten met als nieuwe klacht duizeligheid.
Bij het ouder worden neemt de incidentie fors toe; duizeligheid is één van de meest voorkomende klachten waarmee 75-plussers bij huisartsenkomen; duizeligheid verhoogt het valrisico aanmerkelijk. Bij 36 procent
van de patiënten met duizeligheidklachten kan de huisarts geen diagnose stellen en derhalve geen gericht behandeladvies geven.
Duizeligheid wordt in de praktijk veelal beschouwd als een onschuldige klacht; duizeligheid heeft voor de patiënt echter veelal een forse impact op het sociaal functioneren en werkverzuim.

Het ADC (Apeldoorns Duizeligheidscentrum) heeft recentelijk onderzoek verricht naar de mate van werkverzuim onder de patiënten met duizeligheidklachten;
werkverzuim kwam voor bij 72 procent van de patiënten, 8 procent was uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt geraakt door duizeligheid.

Tijdens de basisstudiedag voor fysio- en oefentherapeuten staat de klacht “duizeligheid” centraal; In de inleidende presentatie met als thema “duizeligheid en evenwicht” wordt ingegaan op de onderliggende mechanismen voor de klacht duizeligheid (o.a. anatomie en fysiologie van het evenwichtsorgaan). Daarna wordt dieper ingegaan op de diagnoses “vestibulaire uitval” en “BPPD” (benigne paroxysmale positie duizeligheid). Tevens wordt de vestibulaire revalidatie zowel vanuit de fysiotherapeutische praktijk als de wetenschap belicht.
Deze presentaties worden verzorgd door dr. R.B. van Leeuwen, neuroloog, dr. Tj.D. Bruintjes, KNO-arts, e.o. dr. S.M. Winters, KNO-arts e.o. E. van Wensen, neuroloog.

Tijdens de workshops (in groepen van max. 10 deelnemers) wordt uitgebreid aandacht besteed aan praktisch bruikbare kennis en vaardigheden; onder deskundige leiding van fysiotherapeuten en laboranten (allen al meer dan 15 jaar betrokken bij het ADC) wordt nader ingegaan op de diagnostiek en behandeling in de praktijk (o.m. de Epley manoeuvre). De workshops worden verzorgd door KNF-laboranten S. Masius - Olthof en P. Oostenbrink en fysiotherapeuten A. Vogt, A. Visser en J. Kauw.

Tot slot is er ruimte voor casuïstiek, discussie en evaluatie.

Dagprogramma:

09.00 – 09.30 :  Ontvangst / inschrijving / koffie
09.30 – 10.15 :  Inleiding duizeligheid en evenwicht door neuroloog
10.15 – 10.45 :  Vestibulaire uitval ( incl. neuritis vestibularis) door neuroloog
10.45 – 11.15 :  Pauze
11.15 – 12.15 :  BPPD door KNO-arts

12.15– 13.00  :  Lunch

13.00 – 14.15 :  Workshop 1
14.15 – 15.30 :  Workshop 2
15.30 – 16.45 :  Workshop 3
16.45 – 17.00 :  Pauze
17.00 – 17.30 :  Casuïstiek, discussie en evaluatie

Workshops (roulerend, max. 10 deelnemers per workshop):

1. vestibulaire revalidatie (theorie en praktijk)
2. BPPD (Epley manoeuvre)
3. Nystagmus, HIT (head impulse test), VNG (video nystagmografie) en posturografie.

Doel: Na deze studiedag is de deelnemer in staat om

1. onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van duizeligheid;
2. rode vlaggen te herkennen die kunnen wijzen op (ernstige) pathologie
3. een individueel behandelplan op te stellen in het kader van vestibulaire revalidatie;
4. de meest voorkomende vorm van BPPD (die van het posterieure kanaal) te diagnosticeren;
5. op een verantwoorde wijze de CRM (canal repositie manoeuvre) volgens Epley uit te voeren.

Lokatie: Gelre ziekenhuizen Apeldoorn.

Didactische wijze: Hoorcollege, responsiecollege, demonstratie, vaardigheidstraining.

De kosten voor de basisdag bedragen € 230, inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal.

Aantal deelnemers: Minimaal 15 - Maximaal 30

Toetsing: Er wordt geen toets afgenomen

Accreditatie is toegekend door het KNGF voor 7 punten voor het register algemeen fysiotherapeut (accr. nummer 23785)
en door het Keurmerk voor 7 KU punten.
Inmiddels is onze ervaring dat deze dag ook zeer geschikt is voor oefentherapeuten!

 

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten