Links

Richtlijnen m.b.t. Duizeligheid

Richtlijn "behandeling van duizeligheid bij ouderen" (2015)

Duizeligheid is een veel voorkomende klacht op oudere leeftijd. Boven de leeftijd van 75 jaar is duizeligheid zelfs de meest voorkomende reden om naar de huisarts te gaan. Reden om voor kno-artsen, neurologen, internisten ouderengeneeskunde en klinisch geriaters de handen ineen te slaan en samen een richtlijn te ontwikkelen. De richtlijn, inmiddels geautoriseerd door alle betrokken wetenschappelijke verenigingen, is tot stand gekomen in samenwerking met het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

Duizeligheid komt op oudere leeftijd niet alleen veel voor, het is bij ouderen ook een belangrijke risicofactor voor vallen en daarmee fracturen. Ouderen met duizeligheidsklachten lopen een grote kans op achteruitgang in functioneren, sociale isolatie en verminderde zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Multidisciplinaire richtlijn

Duizeligheid kan verschillende oorzaken hebben. De diagnostiek en behandeling – en daarmee ook de behandelend arts – verschilt dan ook per patiënt. Vandaar het belang van een multidisciplinaire richtlijn. De richtlijn beoogt een praktisch handvat te bieden aan behandelaars in de tweede lijn van de oudere patiënt met duizeligheid, zoals kno-artsen, neuro-logen, klinisch geriaters, internisten ouderengeneeskunde, cardiologen, radiologen, fysiotherapeuten en psychiaters.

Vroegtijdige herkenning

De laatste decennia is grote vooruitgang geboekt in de behandeling van een aantal oorzaken van duizeligheid (onder andere benigne paroxysmale positie-duizeligheid (BPPD), vestibulaire uitval en de ziekte van Menière). Het is dan ook van belang deze aandoeningen vroegtijdig te herkennen, omdat behandeling mogelijk is, bijvoorbeeld door een canalith repositiemanoeuvre bij BPPD. Door middel van een specifieke handgreep wordt dan geprobeerd de los zwevende oorsteentjes (canalieten) te verplaatsen naar een ander deel van het evenwichtsorgaan. De steentjes kunnen dan niet meer leiden tot duizeligheid. Nu worden door de verschillende specialisten behandelbare oorzaken te weinig herkend met als gevolg dat menig patiënt ten onrechte geen behandeling krijgt. De nieuwe richtlijn moet hier verbetering in brengen. 

Aangepaste richtlijn Benigne Paroxysmale Positieduizeligheid (BPPD) (2011)

Samenvatting van deze richtlijn BPPD

BPPD wordt in de anamnese herkend als kortdurende draaiduizeligheid die wordt uitgelokt door een standsverandering van het hoofd ten opzichte van de zwaartekrachtsvector. In de dagelijkse praktijk manifesteert zich een BPPD vooral bij omdraaien in bed , gaan liggen in bed en omhoog kijken.

Samenvatting van de aanbevelingen

Onderstaande is een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de evidence-based klinische richtlijn ‘Benigne Paroxysmale Positionele Duizeligheid (BPPD)’.

De Amerikaanse richtlijn van de Academy of Otolaryngology-Head and Neck surgery foundation ‘Clinical practice guideline: Benign paroxysmal positional vertigo’ (Bhattacharayya, 2008) vormde het uitgangspunt van de onderhavige richtlijn. Daarnaast werd de Amerikaanse richtlijn van de Academy of neurology, gericht op de behandeling van BPPD, gebruikt ter aanvulling (Fife, 2008), alsmede de discussies en richtlijnen van de Standaardisatie commissie van de Barany Society (Reykjavik, 2010).

Doelstelling was om deze multidisciplinaire richtlijn aan te passen aan de Nederlandse situatie met behulp van Nederlandse input, waarbij de aanbevelingen rekening houden met wetenschappelijk bewijs en zich richten op harm-benefit balans, en expert consensus om de gaten in wetenschappelijk bewijs op te vullen.

Primaire doelstellingen van deze richtlijn

  • De kwaliteit van de zorg te verbeteren door middel van een accurate en snelle diagnose van BPPD; Voorkomen van onnodig gebruik van medicijnen;
  • Doelgericht gebruik van aanvullend onderzoek; Stimuleren van het gebruik van repositiemanoeuvres als therapie voor BPPD.

In deze samenvatting ontbreken het wetenschappelijk bewijs en de overwegingen die tot de aanbevelingen geleid hebben. Lezers van deze samenvatting worden voor deze informatie verwezen
naar de volledige richtlijntekst.

Deze samenvatting van aanbevelingen staat niet op zichzelf. Bij medische besluitvorming dient rekening te worden gehouden met de omstandigheden en voorkeuren van de patiënt. Behandeling en procedures met betrekking tot de individuele patiënt
berusten op wederzijdse communicatie tussen patiënt, arts en andere zorgverleners.

NHG-Standaard Duizeligheid (2002, wordt momenteel herzien)

De NHG-Standaard Duizeligheid geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij patiënten met duizeligheid. Duizeligheid is een frequent voorkomende klacht in de huisartsenpraktijk, en wordt vaak als een moeilijk probleem ervaren. Voor patiënten is de klacht vaak angstbeladen, terwijl de huisarts weet dat de kans op een ernstige oorzaak gering is. De standaard heeft tot doel inzicht te geven in de mogelijke oorzaken en behandelmogelijkheden. Hiermee kan onnodig voorschrijven van medicatie voorkomen worden.

Duizeligheidspoliklinieken in Nederland

Overige links

  • aVOR (App Store Apple) - A teaching, training and test tool for the vestibulo-ocular reflex (VOR) system and its disorders, including BPPV. It demonstrates eye saccades, including those caused by canalithiasis (free-floating particles in the canals), and both functioning and dysfunctional VOR. It shows how BPPV is caused and treated.
  • PubMed - Link naar Pubmed met relevante zoekcriteria
  • www.dizziness-and-balance.com - Site van neuroloog Dr. Timothy Hain met allerlei informatie over duizeligheid (zowel voor patienten als zorgprofessionals)
  • www.vestibular.org - Site van de Vestibular Disorders Association
  • www.kno.nl - Site van de Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde
  • www.neurologie.nl - Site van de Nederlandse Vereniging voor neurologie
  • www.orl-nko.be - Site van de Belgische Vereniging voor KNO-heelkunde (met item over ‘Vertigo and dizziness’)
  • www.nvvs.nl - Website van de Nederlandse Vereniging van Slechthorenden met veel inforomatie over onder andere Morbus Meniere en tinnitus.


 

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten